Jeigu nori lietuvių tautos ir Lietuvos išlikimo – tapk tautininku!

Panel 1

Apie Tautininkų Sąjungą

Lietuvių tautininkų sąjungos ištakos siekia „Varpo“ laikraščio leidėjų grupę, veikusią XIX a. pabaigoje. Pats šios organizacijos pavadinimas – sąjunga vietoje partijos – reiškė naują šios politinės jėgos pobūdį: užuot buvusi partija, kuri skaldo (lot. pars – dalis), mes siekiame būti sąjunga, kuri jungia, vienija, telkia lietuvius, iškeldama tautiškumą aukščiau bet kokių skirtumų.

A. Smetonos vadovaujamoje Lietuvos Taryboje iš 20 Nepriklausomybės Akto signatarų X buvo būsimi tautininkai.

Po 1926 m. perversmo karininkai politinę valdžią perdavė A. Smetonai, ir nuo tol iki pat 1940 m. okupacijos visas tarpukario Lietuvos ekonominis ir kultūrinis vystymas buvo lemtas tautininkų vertybinių nuostatų. Būtent tautininkų vyriausybė pirmoji pasaulyje teisiškai persekiojo nacius, veikusius Klaipėdos krašte. Būtent tautininkus pirmuosius persekiojo sovietinis režimas.

Persekiota sovietų ir nacių okupacijų, Tautininkų Sąjunga atsikūrė 1989 metais.

Panel 2

Kontaktai

Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga
Kodas: 302726860

Subačiaus 43-7, Vilnius LT-11379, Lietuva

Atsiskaitomoji banko sąskaita SEB banke:
IBAN LT53 7044 0600 0781 4531
Tik esantys nariais, gali pervesti lėšas, mokėdami nario mokestį.

LR Seimo 2020 rinkimų kampanijos dalyvio banko sąskaita SEB banke:
IBAN LT09 7044 0901 0051 6912.
Visi LR piliečiai, t.y. ne tik partijos nariai, gali nedeklaruojant turto bei pajamų paaukoti iki 12,00€. Prašome pavedime pateikti savo asmens kodą, kuris reikalingas, registruojant auką VRK sistemose. Aukojant didesnę sumą nei 12,00€, aukotojas turi būti deklaravęs turtą bei pajamas už 2019 metus.

Dėkojame už paramą tautinės idėjų gyvavimui!

Sekretoriaus el. paštas: arunas.eigirdas@gmail.com

Tel. +370 686 18693

Panel 3 Placeholder
Panel 4 Placeholder